zgodovina
KRATKA ZGODOVINA ISKRE

 

Iskra se je iz partizanske radiodelavnice (SPRAD) in skromne matične tovarne v Kranju (Strojne tovarne Kranj, bivše podružnice berlinskega podjetja Luftfahrtgerätewerk) razvila v enega vodilnih elektrotehničnih podjetij v takratni Jugoslaviji. Uradni začetek delovanja zaznamuje registracija podjetja dne 8. marca 1946. V času ustanovitve je podjetje štelo 850 zaposlenih, skozi čas pa je zraslo v tako imenovano veliko Iskro, s 35.000 zaposlenimi. Po letu 1985 se je tudi na poslovnem področju zaznalo prihajajoče družbene spremembe (razpad političnega sistema in države). V začetku devetdesetih se ZP Iskra razcepi na več samostojnih podjetij, od katerih nekatera uspešno delujejo še danes. Oddelka za oblikovanje, kakršnega smo poznali v tako imenovanih zlatih letih Iskre (1962–82), pa ni več.

 

Že od samih začetkov je podjetje delovalo tako na domačem kot zahtevnem mednarodnem trgu. Glede na hiter razvoj je proizvodne kapacitete širilo na dva načina: z ustanavljanjem novih ter s priključevanjem sorodnih obratov in tovarn. Proizvodne naložbe je izvajalo predvsem v bolj ruralnih okoljih, zato je pomembno prispevalo k enakomernejšemu razvoju Slovenije. Temeljna Iskrina usmeritev je bila ponudba sistemov in delov sistemov integriranih telekomunikacij, informatike, kibernetike, robotike ter vodenja in krmiljenja procesov v industriji, energetiki, prometu in varstvu okolja. Zaradi pretežno lastnega razvoja in proizvodnje elementov ter integriranih vezij se je ambiciozno vključevala v mednarodno poslovno okolje. Težko nalogo je po besedah vodilnih reševala z energetsko nezahtevno proizvodnjo, s proizvodnjo kakovostnih izdelkov za domačo rabo ali za izvoz, v katerih je bilo vgrajeno lastno znanje«. Zato ni naključje, da se je Iskra opredelila za »proizvodnjo znanja«. S tesno povezanostjo raziskav in razvoja, proizvodnje in trga se je podjetje v svojih zlatih časih nesporno postavilo ob bok največjim svetovnim proizvajalcem elektronike.