za medije
Gradivo za objavo

 

Tekstovno gradivo (doc in pdf)

 

Znak razstave Iskra: neuvrščeno oblikovanje 1946–1990 (jpg)

Oblikovanje: Jure Miklavc in Barbara Šušteršič

 

Slikovno gradivo (jpg/zip)

Vir: Fotodokumentacija TMS


Seznam fotografij:

· Albert Kastelec, plakat za EVS 06 kombi, šestdeseta leta

· Davorin Savnik, ATA 30, 1965

· Davorin Savnik, Stane Abe, Danica Petrovič, sestav šolskih elektronskih priprav 

za merilno mesto - oscilloscope, 1965-1969

· Albert Kastelec, embalaža za ročna orodja UNI, 1966-1970

· Danica Petrovič, plakat za razstavo Design in Yugoslawien, 1971

· Marijan Gnamuš, Polnilec akumulatorjev “Pobi”, 1973