o razstavi
Pregled razvoja oblikovanja v Iskri

 

12. 11. 2009 - 16. 3. 2010

Na pregledni razstavi razvoja oblikovanja v podjetju Iskra je bil predstavljen izbor izdelkov, nastalih od ustanovitve podjetja leta 1946 pa vse do razpada združenega podjetja Iskra (v nadaljevanju ZP Iskra) v začetku devetdesetih. Tako na razstavi kot v monografiji je bilo izpostavljeno obdobje 1960–85. Letnica 1960 označuje konec integracijskega procesa, ki se je sklenil z ustanovitvijo ZP Iskra in lastnega razvojnega instituta. Podjetje si je zagotovilo koncentracijo razvojnega kadra in opreme na enem mestu, s tem pa pogoje za razvoj lastnega znanja in vključevanje le-tega v izdelke.

 

Razstava se je osredotočila na izdelke industrijskega in grafičnega oblikovanja, ki so nastali kot rezultat Iskrinega znanja, Iskrinega oddelka za oblikovanje (1962), z vzporednim poudarkom na tehnološkem napredku.

 

Celotni projekt je hkrati bil tudi obeležitev in poklon tridesetletnici mednarodno prepoznavnega Iskrinega telefona, ETA 80, priznanega slovenskega oblikovalca Davorina Savnika.

 
OZADJE PROJEKTA

 

Od petdesetih let dvajsetega stoletja dalje področje slovenskega oblikovanja zaznamujejo predvsem posamezniki, katerih kakovost je že takrat spoznala in nagradila svetovna javnost. Med redkimi industrijskimi podjetji, ki so načrtno razvijala in uveljavljala področje industrijskega oblikovanja, izstopa prav Iskra.

 

Iskra je bila v začetku sedemdesetih največje slovensko podjetje za elektromehaniko, telekomunikacije, elektroniko in avtomatizacijo. Presežki na področju industrijskega oblikovanja so se kazali v telefoniji, merilnih inštrumentih in električnih orodjih. Med pomembnejšimi potrditvami visoke kakovosti oblikovanja izdelkov je razstava Jugoslovansko oblikovanje: Iskra kaže pot, ki je poleti 1971 gostovala v Stuttgartskem Design Centru. Eden ključnih ciljev predstavite je bil: opozoriti na jugoslovansko alternativo takrat tehnološko in oblikovalsko izstopajočem nemškemu podjetju Braun. Razstava je med drugim prikazala ustvarjanje modularnih sistemov merilnih priprav, lasersko dinamično grafiko in računalniško načrtovanje najnovejših tipov telefona.

 

Iskra je bila eno redkih podjetij z lastnim oblikovalskim oddelkom in na njem je tudi snovala svojo usmerjenost v prihodnost. Danes, navkljub nesporni kakovosti in dosežkom, Iskrin pomen tone v pozabo.

 
ZAKAJ NEUVRŠČENO OBLIKOVANJE?

 

Socialistična federativna republika Jugoslavija (ena od njenih konstitutivnih enot je bila tudi današnja članica EU Republika Slovenija) se je leta 1948 uprla Stalinu in navkljub svoji – za zahod heretični družbeni ureditvi – v času blokovske delitve sodelovala tudi z ZDA in Zahodno Evropo. Glasno je kritizirala tako Varšavski pakt kot Nato ter za alternativo ustvarila neuvrščenost. Jugoslavija je veljala za najbolj napredno med evropskimi socialističnimi državami, po padcu berlinskega zidu pa je najbolj krvavo razpadla.

 

Država, ki je danes ni več, je zapustila veliko. Žal ta zapuščina tako doma kot v svetu ostaja skrita v arhivih, ostaja na obrobju, ostaja »neuvrščena« na zemljevid evropskega in svetovnega oblikovanja. Zato, na prvi pogled nenavaden naslov, katerega namen je opozoriti na pomembne vrhunce vzhodno-srednjeevropskega oblikovanja, na kakovost, ki nedvomno sodi v vsak zgodovinski učbenik oblikovanja.